Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE KURALLARI

 

1. TARAFLAR

 

a) DRK OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş.  (‘Tatil Dorukta’ olarak anılacaktır.)

Adres: Birlik Mahallesi 448.cadde, 454. Sk. No:13/AA, 06610 Çankaya / Ankara

Telefon: +90 (312) 440 41 42                           

TURSAB Belge No: 13386

E-mail: info@tatildorukta.com

 

b) www.tatildorukta.com web sitesine üye olan internet kullanıcısıdır. (‘Üye’ olarak anılacaktır.)

 

2. TANIMLAR

 

Web Sitesi /Site: Tatil Dorukta'ya ait web sitesi olan www.tatildorukta.com ifade eder.

Üye: Tatil Dorukta’ya ait web sitesi olan www.tatildorukta.com aracılık ettiği hizmetler ile 6563s. Kanun çerçevesinde ilgili özel ve genel kampanyalar, promosyon, tanıtım, puan kazanma vb. gibi indirim ve avantajlardan yararlanmak amacıyla işbu sözleşmede belirtilen şart ve kuralları kabul ederek siteye kayıt olan kişileri ifade eder.

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu sözleşmenin konusunu Tatil Dorukta ait www.tatildorukta.com internet sitesine üyelik kaydını, üyelik hakkını kazandıktan sonra tarafların hak ve yükümlülükleri ve üyelikten faydalanılması hükümlerini oluşturmaktadır.

 

4. ÜYELİK KAZANIMI

 

"Üye"lik statüsünün kazanılması için, "Üye" olmak isteyen kişinin sitede bulunan Üyelik Formu’nu doldurup, www.tatildorukta.com Kullanım Kuralları-Gizlilik Kuralları’nı onaylayarak ‘Üye ol’ butonuna tıklanması gerekir. Üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Tatil Dorukta tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

 

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

a) Üye, www.tatildorukta.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Tatil Dorukta’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kesin olarak kabul eder.

 

b) Üye, şifrelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kesin olarak kabul ve taahhüt eder. Üye, kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresini başkasına vermemeyi, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, şifrelerinin 3.Kişilerin eline geçmesi halinde Tatil Dorukta oluşabilecek zararlardan sorumlu olmadığını, kullanıcı adı ve şifrenin kötüye kullanılması ve başkası tarafından kullanılması halinde üyelikten doğan tüm haklarını kaybedeceğini, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımlarının geri alınacağını, her türlü tedbirin uygulanabileceğini kesin olarak kabul ve taahhüt eder.

 

c) Üye www.tatildorukta.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

d) Üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Tatil Dorukta bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından arî tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Tatil Dorukta’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

e) Üye, veri girişi sağlarken eksik ve hatalı bir veri girişi yaptığını fark ettiği an her zaman bu eksik ve hatalı durumu Web Sitesinde var olan Hesabım kısmındaki Ayarlar sekmesinden değiştirebilir ve düzeltebilir.

 

f) www.tatildorukta.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Tatil Dorukta ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Tatil Dorukta‘in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

g) Tatil Dorukta, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.tatildorukta.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Tatil Dorukta‘dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

h) Tatil Dorukta her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Tatil Dorukta’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

i) www.tatildorukta.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı Tatil Dorukta mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

j) Tatil Dorukta, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen yükümlülüklere göre hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bildirmiş olduğunuz veriler ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. Ayrıntılı bilgilendirme Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metninde yer almaktadır.

 

k) Üye kişisel veri işlenmesi tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Tatil Dorukta’in www.tatildorukta.com  adresine e-mail göndererek iletebilir.

 

l) Tatil Dorukta, web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Tatil Doruktaweb sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

m) Tatil Dorukta, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Tatil Dorukta Web Sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

n) Tatil Dorukta, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

o) Tatil Dorukta, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS ’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylaması ile beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS ’lerinin cep telefonuna gönderilmesini 6532 s. Kanun Madde 6/1 uyarınca kabul etmiş sayılacaktır.

 

p) Üye, ayrıca Tatil Dorukta tarafından sağlanan hak ve imkânlardan sadece üyeliğinin devam ettiği sürece faydalanabileceğini, üyeliğinin sona ermesi halinde ise biriken puan ve kazanılan diğer haklardan yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

q) Tatil Dorukta, Üyelik Kuralları’nın Üye tarafından ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyenin Web Sitesine erişimini engelleyebilir ve üyelikten çıkarabilir. Üye, üyeliğinin tüm Üyelik Kurallarını yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Tatil Dorukta’e karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Tatil Dorukta’in, ilgili üyeye ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.

 

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Tatil Dorukta tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Tatil Dorukta üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilecektir

 

7. DİĞER HÜKÜMLER

 

a) Üye, her bir satın alma işlemi sırasında kendisiyle her seferinde paylaşılacak olan satış ve biletine dair kurallar içeren sitede mevcut “Acente Kurallarını” okuyup onaylayarak satın alma işlemini tamamlayacağını kesin olarak kabul eder.

 

b) Tatil Dorukta, tamamen kendi takdirinde bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Web Sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

c) Tatil Dorukta‘in aracılık ederek, Web Site üzerinden sunduğu hizmetlere, ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde, Kullanıcı / Üye’ nin toplam rezervasyon tutarı ile sınırlı olacaktır.

 

d) İşbu Kullanım Kuralları, Türk hukukuna tabi olup, taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

e) Üye, işbu Üyelik Kuralları'nın tümünü ve ayrıca aşağıdaki linklerde de sitede de yer almakta olan Web Sitesi Kullanım Kuralları ve Gizlilik Kurallarını, Kişisel Veri İşlenmesi Aydınlatma Metnini okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8. TEBLİGAT

 

Üye, kayıt formunda belirttiği adresinin doğru olduğunu, bu adrese gönderilen tebligatların tarafa iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. Bu bildirimin yapılmaması halinde sözleşmede yapılmış sayılacağını bu sözleşme ile kabul eder. Adresin değişmesi halinde değişiklik karşı belirlenmiş adrese gönderilen tebligatların yapılmış sayılacağına katlanmakla yükümlüdür.

 

9. YÜRÜRLÜK

 

Üyenin, üyelik formunu doldurup formu göndermesi, sözleşmedeki tüm maddeleri okuduğunu, anladığını ve kesin olarak kabul ettiğini ve sözleşmenin akdedilip yürürlüğe girdiği anlamına gelir. İşbu 9 (dokuz) maddeden oluşan sözleşme, üyenin üyelik formunu doldurup ‘Üye Ol’ butonuna tıkladığı an yürürlüğe girer.